Pytanie 1
Czas do końca testu:
Który z poniższych leków przeciwdepresyjnych nie należy do grupy „SSRI” (selektywne inhibitory wychwytu serotoniny)?
Pytanie 2
Czas do końca testu:
Do objawów ubocznych po podaniu β-mimetyków należą: 1) hiperglikemia; 4) obrzęk płuc; 2) tachykardia; 5) hiperkalcemia. 3) hipoglikemia; Prawidłowa odpowiedź to:
Pytanie 3
Czas do końca testu:
Przeciwwskazaniem do bronchoskopii terapeutycznej nie jest:
Reklama
Pytanie 4
Czas do końca testu:
Najczęstszą przyczyną wtórnego braku miesiączki jest:
Pytanie 5
Czas do końca testu:
Hiperkaliemią określa się stan, gdy stężenie potasu w surowicy wynosi:
Pytanie 6
Czas do końca testu:
U 18-letniej chorej z przewlekłą biegunką i niedokrwistością z niedoboru żelaza, wykonano biopsję jelita cienkiego stwierdzając zanik kosmków oraz nacieki limfocytowe blaszki właściwej. U powyższej chorej należy podejrzewać:
Pytanie 7
Czas do końca testu:
U 60-letniego pacjenta w badaniu usg stwierdzono obecność w nerce lewej jednej torbieli o średnicy 3 cm, a nerce prawej obecność również jednej torbieli o średnicy 2 cm. Pacjent czuje się dobrze, ciśnienie tętnicze wynosi 130/80 mmHg, a stężenie kreatyniny wynosi 1.09 mg/dl. U tego pacjenta rozpoznasz:
Pytanie 8
Czas do końca testu:
2-letnie dziecko, dotychczas zdrowe, spożyło bliżej nieokreśloną ilość tabletek Furosemidum. Dziecko sprawia wrażenie bardzo osłabionego, kontakt z otoczeniem jest bardzo ograniczony. Których, z niżej wymienionych z objawów, nie uda się zaobserwować u tego dziecka?
1) nadmierne pocenie się;
2) obrzęk płuc;
3) przekrwienie i zaczerwienienie skóry całego ciała;
4) tachykardia;
5) zaburzenia rytmu serca.

Prawidłowa odpowiedź to:
Pytanie 9
Czas do końca testu:
Przetrwały przewód tętniczy (PDA) stanowi około 10% wszystkich wad wrodzonych serca. Które ze stwierdzeń dotyczących PDA u dzieci starszych jest niewłaściwe?
Pytanie 10
Czas do końca testu:
W przebiegu wstrząsu anafilaktycznego nie występuje:
Reklama