Pytanie 1
Czas do końca testu:
Kilkukrotne stwierdzenie podwyższonego ciśnienia tętniczego u ciężarnej obliguje lekarza do wdrożenia terapii hipotensyjnej. Lekami pierwszego rzutu będą w tym przypadku:
Pytanie 2
Czas do końca testu:
Rozpoznanie młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów wyklucza:
Pytanie 3
Czas do końca testu:
Leczeniem z wyboru w migotaniu przedsionków trwającym dłużej niż 48 godzin jest:
Reklama
Pytanie 4
Czas do końca testu:
Przyczyną tzw. jałowej leukocyturii nie jest zakażenie:
Pytanie 5
Czas do końca testu:
Ryzyko wystąpienia kamicy nerkowej może zwiększać się wraz z występowaniem u chorego:
Pytanie 6
Czas do końca testu:
Bóle w klatce piersiowej u dzieci są częstą przyczyną kierowania do poradni kardiologicznej, niejednokrotnie wymagają hospitalizacji. Do kardiologicznych przyczyn bólów w klatce piersiowej u dzieci należą między innymi następujące, z wyjątkiem:
Pytanie 7
Czas do końca testu:
Jakie należy wdrożyć postępowanie w przypadku zgonu jednego z płodów w 29. tygodniu ciąży bliźniaczej dwukosmówkowej dwuowodniowej (DK DO)?
Pytanie 8
Czas do końca testu:
Wskazaniem do leczenia zakażenia H. pylori nie jest:
Pytanie 9
Czas do końca testu:
U 9-miesięcznego niemowlęcia z ostrą białaczką limfoblastyczną stwierdzono zapalenie płuc. W jamie ustnej obserwowano pienistą wydzielinę, a obraz radiolo- giczny płuc charakteryzował się występowaniem rozsianych obustronnych nacieków w okolicach przywnękowych (obraz tak zwanej „mlecznej szyby”). Najbardziej prawdopodobnym czynnikiem etiologicznym jest:
Pytanie 10
Czas do końca testu:
Który z poniższych objawów nie jest typowym objawem nadczynności tarczycy?
Reklama