Pytanie 1
Czas do końca testu:
Programowym dokumentem promocji zdrowia jest:
Pytanie 2
Czas do końca testu:
Czynnikiem inicjującym raka szyjki macicy jest:
Pytanie 3
Czas do końca testu:
Celem chemioprofilaktyki gruźlicy jest:
Reklama
Pytanie 4
Czas do końca testu:
Wskazaniami do leczenia operacyjnego w chorobie Leśniowskiego-Crohna są: 1) ropnie i przetoki; 2) niedrożność jelit (skutek zwężenia lub zrostów pozapalnych); 3) perforacja jelit; 4) przemiana nowotworowa. Prawidłowa odpowiedź to:
Pytanie 5
Czas do końca testu:
Następujące stwierdzenia są prawdziwe w odniesieniu do ziarnicy złośliwej, z wyjątkiem:
Pytanie 6
Czas do końca testu:
Po upływie ilu dni od zakończenia poprzedniego okresu zasiłkowego może być przyznany nowy okres zasiłku chorobowego, jeżeli stwierdzono czasową niezdolność do pracy spowodowaną tą samą chorobą?
Pytanie 7
Czas do końca testu:
Świadczenie zdrowotne to działanie służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia związane z: 1) badaniem i poradą lekarską; 2) leczeniem; 3) opieką nad zdrowym dzieckiem; 4) badaniem diagnostycznym; 5) opieką paliatywną; 6) rehabilitacją leczniczą; 7) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia. Prawidłowa odpowiedź to:
Pytanie 8
Czas do końca testu:
Czy zgodnie z polskim Kodeksem Etyki Lekarskiej tajemnica lekarska jest bezwzględna, czy też Kodeks przewiduje odstępstwa od tej tajemnicy?
Pytanie 9
Czas do końca testu:
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego jest prawdziwe?
Pytanie 10
Czas do końca testu:
Decyzję o rozpoczęciu leczenia farmakologicznego u chorych z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym należy podejmować w oparciu o:
Reklama