Pytanie 21
Które stwierdzenie dotyczące pomiaru ciśnienia krwi jest fałszywe?
 • A. używając sfigmomanometr rtęciowy należy go trzymać pionowo i odczytu dokonywać na poziomie oczu.
 • B. u pacjenta z otyłym ramieniem używa się odpowiednio większego mankietu.
 • C. jeśli pacjent jest bardzo szczupły (np. z anoreksją), może być konieczne użycie mankietu pediatrycznego.
 • D. jeżeli potrzeba powtarzać pomiary, poczekaj co najmniej 10’ między odczytami z mankietem w pełni opróżnionym.
 • E. pacjent powinien siedzieć.
Pytanie 22
30-letni pacjent skarży się na przewlekły kaszel (trwający przez 3 miesiące), krwioplucie, temperatura 37°C w przypadkowych pomiarach, spadek 5 kg masy ciała podczas ostatniego miesiąca, zmęczenie. Który test zalecisz jako pierwszy?
 • A. scyntygrafię płuc.
 • B. badanie mikrobiologiczne plwociny.
 • C. rtg klatki piersiowej.
 • D. spirometrię.
 • E. tbc test skórny.
Pytanie 23
35-letnia biała kobieta przyszła do izby przyjęć skarżąc się na bóle w klatce piersiowej. Ból jest epizodyczny i trwa zwykle 5-10 minut. Niekiedy związany jest z wysiłkiem, ale również występuje w spoczynku. Ból nie promieniuje. Pacjentka nie jest palaczką i nie choruje na nadciśnienie. Dwaj inni członkowie rodziny zmarli z powodu choroby serca w wieku 50 i 56 lat. W trakcie badania fizykalnego: RR 120/70 mmHg, tętno 70/min. W okolicy przedsercowej znajduje się punkt najsilniejszego bólu. Szmer skurczowy II/VI słyszalny wzdłuż lewego brzegu mostka. Szmer nasila się przy zmianie pozycji na stojącą. W badaniu ekg odc. S-T niespecyficzna zmiany odc. S-T oraz fali T. Jakie rozpoznanie jest najbardziej prawdopodobne?
 • A. niewinny szmer skurczowy.
 • B. stenoza aortalna.
 • C. kardiomiopatia przerostowa.
 • D. stenoza mitralna.
 • E. stenoza t. płucnej.
Reklama
Pytanie 24
Które z poniższych badań jest najkorzystniejsze dla ustalenia rozpoznania u tej pacjentki?
 • A. rtg klatki piersiowej.
 • B. cewnikowanie serca.
 • C. badanie skaningowe z użyciem talu.
 • D. echokardiografia.
 • E. biopsja m. sercowego.
Pytanie 25
Wskaż właściwe skojarzenie wady zastawkowej ze zmianą fizykalną:
a) stenoza aortalna
b) niedomykalność aortalna
c) stenoza mitralna
d) niedomykalność mitralna

1) szorstki szmer promieniujący do t. szyjnych;
2) głośny ton S1;
3) szmer holosystoliczny nad koniuszkiem promieniujący do pachy;
4) budowa ciała przypominająca zespół Marfana

Prawidłowa odpowiedź to:
 • A. a3,b1,c4,d2.
 • B. a3,b2,c1,d4.
 • C. a1,b4,c2,d3.
 • D. a3,b1,c2,d4.
 • E. a2,b4,c1,d3.
Pytanie 26
Krzywa ekg przedstawia (brak rysunku):
 • A. zawał ściany bocznej m. sercowego.
 • B. zawał ściany przednio-bocznej.
 • C. przerost lewej komory.
 • D. przerost prawej komory.
 • E. blok lewej odnogi pęczka Hisa (LBBB).
Pytanie 27
Wskaż zmiany charakterystyczne dla rozpoznania zespołu nerczycowego:
1) obrzęki;
2) hipoalbuminemia;
3) krwiomocz;
4) białkomocz (>3,5 g/dz.);
5) hiperlipidemia;
6) białkomocz (>2 g/dz.).

Prawidłowa odpowiedź to:
 • A. 1,3,4,6.
 • B. 1,2,4,5.
 • C. 2,3,4.
 • D. 1,2,5,6.
 • E. 1,2,6.
Pytanie 28
Glikokortykosteroidy są grupą leków najczęściej powodujących owrzodzenia żołądka i dwunastnicy, ponieważ dowiedziono, że przy równoczesnym podawaniu glikokortykosteroidów z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi ryzyko choroby wrzodowej wzrasta około piętnaście razy.
 • A. oba zdania są prawdziwe i w pełnym związku logicznym.
 • B. oba zdania są prawdziwe, ale bez związku logicznego.
 • C. pierwsze zdanie jest prawdziwe, drugie fałszywe.
 • D. pierwsze zdanie jest fałszywe, drugie jest prawdziwe.
 • E. oba zdania są fałszywe.
Pytanie 29
Ryzyko raka żołądka wzrasta u chorych z:
 • A. gruczolakowatymi polipami żołądka.
 • B. zapaleniem żołądka współistniejącym z infekcją Helicobacter pylori.
 • C. chorobą Menetriera.
 • D. po częściowej resekcji żołądka.
 • E. wszystkimi powyższymi.
Pytanie 30
U 18-letniej chorej z przewlekłą biegunką i niedokrwistością z niedoboru żelaza, wykonano biopsję jelita cienkiego stwierdzając zanik kosmków oraz nacieki limfocytowe blaszki właściwej. U powyższej chorej należy podejrzewać:
 • A. lipodystrofię jelitową.
 • B. niedobór laktazy.
 • C. biegunkę poantybiotykową.
 • D. chorobę Crohna.
 • E. enteropatię glutenową.
Reklama