Pytanie 11
Lekami stosowanymi do leczenia nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży są:
1) metyldopa;
4) dihydralazyna;
2) inhibitory konwertazy angiotensyny;
5) nitroprusydek sodowy.
3) antagoniści receptora dla angiotensyny;
Prawidłowa odpowiedź to:
 • A. 1,2,3.
 • B. 1,3.
 • C. 1,4.
 • D. wszystkie wymienione.
 • E. tylko 1.
Pytanie 12
W której z wymienionych sytuacji u chorych z zespołem WPW jest wskazana niezwłoczna kardiowersja elektryczna migotania przedsionków?
 • A. bardzo szybka czynność serca (rytm komór).
 • B. udokumentowane istnienie kilku dodatkowych dróg przewodzących.
 • C. współistniejąca hipokaliemia.
 • D. w każdej z wymienionych.
 • E. w żadnej z wymienionych.
Pytanie 13
Do wykrywania przewlekłych zmian w stawach krzyżowo-biodrowych i kręgosłupie u chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa zaleca się:
 • A. tomografię komputerową.
 • B. rezonans magnetyczny.
 • C. radiografię konwencjonalną.
 • D. densytometrię.
 • E. prawdziwe są odpowiedzi A,B.
Reklama
Pytanie 14
Stosowanie azotanów u chorych z ostrym zespołem wieńcowym jest przeciwwskazane w przypadku:
 • A. ciśnienia tętniczego skurczowego <90 mmHg.
 • B. zawału prawej komory.
 • C. bloku przedsionkowo-komorowego.
 • D. prawdziwe są odpowiedzi A,B.
 • E. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.
Pytanie 15
56-letni mężczyzna zgłosił się do lekarza z powodu bardzo silnego bólu, obrzęku, ucieplenia i zaczerwienienia palucha stopy prawej. Objawy wystąpiły nad ranem i utrudniają mu chodzenie. Od tygodnia boli go również lewy staw kolanowy, w którym podczas badania przedmiotowego stwierdzono wysięk. W badaniach laboratoryjnych: CRP 25 mg/l, stężenie kwasu moczowego w surowicy 4,5 mg/dl. Które z poniższych umożliwiają potwierdzenie rozpoznania dny moczanowej u przedstawionego chorego?
 • A. stwierdzenie kryształów moczanu sodu w badaniu płynu stawowego uzyskanego drogą punkcji ze stawu kolanowego.
 • B. szybkie ustąpienie dolegliwości po zastosowaniu kolchicyny.
 • C. brak poprawy po zastosowaniu NLPZ w maksymalnych dawkach.
 • D. u przedstawionego chorego nie można rozpoznać dny moczanowej, ponieważ stężenie kwasu moczowego w surowicy jest prawidłowe.
 • E. prawdziwe są odpowiedzi A,B.
Pytanie 16
Wskaż stwierdzenie fałszywe w odniesieniu do objawu Raynauda:
 • A. polega na zblednięciu, następnie zasinieniu, a w końcu zaczerwienieniu palców rąk i/lub stóp, uszu, warg.
 • B. towarzyszy mu ból.
 • C. pojawia się w reakcji na stres lub zimno.
 • D. może wyprzedzać inne objawy twardziny układowej.
 • E. w leczeniu stosuje się krioterapię miejscową lub uogólnioną.
Pytanie 17
43-letnia kobieta zgłosiła się do lekarza z powodu bólu stawów rąk i stóp, sztywności porannej trwającej dwie godziny, towarzyszącego im stałego poczucia zmęczenia i stanów podgorączkowych. W badaniu przedmiotowym stwierdzono: obrzęk stawów nadgarstkowych, śródręcznopaliczkowych i międzypaliczkowych bliższych obu rąk, bolesność uciskową w stawach śródstopno-paliczkowych obu stóp. W badaniach laboratoryjnych: OB 58 mm/h, Hgb 10,5 g/dl, czynnik reumatoidalny ujemny, przeciwciała przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi 250 RU/ml (norma do 5 RU/ml). Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest w tym przypadku:
 • A. toczeń rumieniowaty układowy.
 • B. nadżerkowa postać choroby zwyrodnieniowej stawów.
 • C. reumatoidalne zapalenie stawów.
 • D. choroba Stilla.
 • E. łuszczycowe zapalenie stawów bez łuszczycy.
Pytanie 18
Wskaż objawy związane z pneumothorax:
1) przesunięte śródpiersie w przeciwną stronę;
2) nadmierny odgłos opukowy (odgłos bębenkowy);
3) bradykardia;
4) ściszenie lub brak szmerów oddechowych;
5) świsty;
6) sinica.
Prawidłowa odpowiedź to:
 • A. 1,2,3,5.
 • B. 1,2,3,6.
 • C. 2,3,4,6.
 • D. 1,2,4,5.
 • E. 1,2,4,6.
Pytanie 19
50-letni pacjent skarży się na: nocne oddawanie moczu, obrzęki okolicy kostek wieczorem, ból w prawym podżebrzu, pogorszenie tolerancji wysiłku. Najbardziej prawdopodobną przyczyną tych dolegliwości jest:
 • A. hepatitis typu C .
 • B. hemochromatoza.
 • C. niewydolność prawokomorowa serca.
 • D. nadciśnienie.
 • E. przewlekła niewydolność nerek.
Pytanie 20
46-letnia kobieta skarży się na bóle dławicowe zdarzające się w spoczynku lub po obudzeniu, którym zwykle towarzyszy duszność i kołatanie serca. W badaniu koronarograficznym nie wykazano zmian w tt. wieńcowych. Najbardziej prawdopodobną przyczyną tych dolegliwości jest:
 • A. stabilna choroba niedokrwienna.
 • B. niestabilna choroba niedokrwienna.
 • C. angina Prinzmetala.
 • D. zawał m. sercowego.
 • E. przepuklina rozworu przełykowego.
Reklama