Wynik
Pytanie 1
Usystematyzowane, wewnętrznie spójne i logiczne urojenia to urojenia:
 • A. paranoiczne.
 • B. paranoidalne.
 • C. inkoherentne.
 • D. nihilistyczne.
 • E. odsłonięcia.
Pytanie 2
Guz mózgu najlepiej jest diagnozować poprzez wykonanie nakłucia lędźwiowego razem z rezonansem magnetycznym (MR), bowiem u dzieci z guzami mózgu często stwierdza się wymioty, bóle głowy i obrzęk tarczy nerwu wzrokowego.
 • A. oba stwierdzenia są prawdziwe, lecz nie ma między nimi związku przyczynowego.
 • B. oba stwierdzenia są prawdziwe i łączy je związek przyczynowy.
 • C. pierwsze stwierdzenie jest prawdziwe, drugie jest fałszywe.
 • D. pierwsze stwierdzenie jest fałszywe, drugie jest prawdziwe.
 • E. oba stwierdzenia są fałszywe.
Pytanie 3
Najczęstszym nowotworem wewnątrzgałkowym wieku dziecięcego jest:
 • A. hamartoma.
 • B. gwiaździak.
 • C. siatkówczak.
 • D. czerniak.
 • E. glejak.
Reklama
Pytanie 4
Do objawów charakterystycznych dla anginy bakteryjnej u dzieci zaliczane są niżej wymienione, z wyjątkiem:
 • A. wysokiej gorączki (38,5-40ºC).
 • B. silnego bólu gardła, utrudniającego połykanie.
 • C. bólów brzucha, wymiotów.
 • D. nagłego początku objawów.
 • E. stopniowo narastających objawów.
Pytanie 5
Jednostka Montevideo jest najczęściej stosowaną i powszechnie akceptowaną miarą:
 • A. intensywności skurczów macicy.
 • B. poziomu przeciwciał przeciwtoksoplazmozowych.
 • C. aktywności enzymatycznej fosfatazy alkalicznej.
 • D. wydolności układu krążenia.
 • E. aktywności biologicznej oksytocyny.
Pytanie 6
Wybierz, z niżej wymienionych, objawy niedokrwistości megaloblastycznej: 1) parestezje rąk i stóp; 4) mikrocytoza erytrocytów; 2) nieznaczne zażółcenie powłok; 5) retikulocytoza. 3) leukopenia; Prawidłowa odpowiedź to:
 • A. 1,2,3,4.
 • B. 1,2,3.
 • C. 1,3,5.
 • D. 1,3,4,5.
 • E. wszystkie wymienione.
Pytanie 7
Należy wskazać nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące przyczyn przednerko- wej ostrej niewydolności nerek (przednerkowego ostrego uszkodzenia nerek):
 • A. krwotok.
 • B. odwodnienie.
 • C. uogólnione rozszerzenie naczyń.
 • D. antybiotyki, np. beta-laktamowe.
 • E. upośledzenie nerkowej autoregulacji (np. inhibitory konwertazy angiotensyny).
Pytanie 8
U pacjenta odwodnionego z przednerkową ostrą niewydolnością nerek zastosujesz:
 • A. diuretyk (np. furosemid).
 • B. niesteroidowy lek przeciwzapalny (np. ibuprofen).
 • C. inhibitor konwertazy (np. enalapril).
 • D. intensywne nawodnienie (np. 3-4 litry 0,9% NaCl).
 • E. prawdziwe są odpowiedzi A,D.
Pytanie 9
Najczęstszym powikłaniem ciąży pozamacicznej w I trymestrze jest:
 • A. nagłe pęknięcie jajowodu.
 • B. poronienie trąbkowe.
 • C. mumifikacja płodu.
 • D. przetrwała ciąża pozamaciczna.
 • E. jednoczesna ciąża wewnątrz- i zewnątrz- maciczna.
Pytanie 10
W głębokiej hipotermii jedynym pewnym objawem śmierci jest:
 • A. brak odruchów.
 • B. nieskuteczna resuscytacja pomimo ogrzania pacjenta.
 • C. brak odpowiedzi na defibrylację elektryczną.
 • D. szerokie sztywne źrenice.
 • E. brak spontanicznego oddechu.
Reklama