Wynik
Pytanie 1
Powszechnie obowiązujące zasady etyki lekarskiej określa i dba o ich przestrzeganie przez ogół lekarzy (włącznie z odpowiedzialnością zawodową):
 • A. Rząd.
 • B. Sejm.
 • C. Minister zdrowia.
 • D. samorząd lekarski.
 • E. stowarzyszenia pacjentów.
Pytanie 2
Które z niżej wymienionych badań jest najmniej przydatne w diagnostyce niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego:
 • A. rtg przeglądowe jamy brzusznej.
 • B. kontrastowy wlew doodbytniczy.
 • C. osłuchiwanie brzucha (charakter dźwięków perystaltyki).
 • D. tomografia komputerowa brzucha.
 • E. pasaż przewodu pokarmowego.
Pytanie 3
Który z poniższych nowotworów wymaga zastosowania chemioterapii jako leczenia z wyboru? 1) rak szyjki; 4) rak jajowodu; 2) rak kosmówki; 5) rak sromu. 3) rak jajnika; Prawidłowa odpowiedź to:
 • A. tylko 2.
 • B. 2,3.
 • C. 3,4.
 • D. tylko 4.
 • E. 4,5.
Reklama
Pytanie 4
Wskazaniem do wykonania badania przesiewowego w kierunku celiakii jest stwierdzenie u pacjenta: 1) cukrzycy typu I; 2) niedoczynności zewnątrzwydzielniczej trzustki; 3) izolowanego niedoboru IgA; 4) autoimmunologicznego zapalenia tarczycy; 5) hipoplazji szkliwa zębowego. Prawidłowa odpowiedź to:
 • A. 1,2.
 • B. 2,4.
 • C. 2,3,4,5.
 • D. 1,2,4.
 • E. 1,3,4,5.
Pytanie 5
Renta socjalna nie przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
 • A. przed ukończeniem 18. roku życia.
 • B. w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia.
 • C. w trakcie studiów doktoranckich.
 • D. w trakcie aspirantury naukowej.
 • E. w trakcie zatrudnienia.
Pytanie 6
Przerzuty nowotworów w wątrobie:
 • A. występują rzadziej niż pierwotny rak wątrobowo-komórkowy.
 • B. najczęściej pochodzą z raka okrężnicy i odbytnicy.
 • C. są zaopatrywane w krew przez naczynia układu wrotnego.
 • D. prawdziwe są odpowiedzi B i C.
 • E. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.
Pytanie 7
Który z poniższych objawów w najmniejszym stopniu sugeruje występowanie endometriozy zewnętrznej i pozagenitalnej u 36-letniej kobiety?
 • A. bolesne miesiączki.
 • B. bolesne stosunki płciowe.
 • C. niepłodność pierwotna.
 • D. dolegliwości bólowe w miednicy mniejszej niezwiązane z cyklem miesiączkowym.
 • E. obfite, przedłużające się miesiączki, ze skrzepami.
Pytanie 8
Okres wylęgania ospy wietrznej wywoływanej przez wirusa Varicella Zoster wynosi:
 • A. 1-3 dni.
 • B. 5-7 dni.
 • C. 11-21 dni.
 • D. 30-40 dni.
 • E. 2-3 miesiące.
Pytanie 9
Oliguria należy do typowych objawów:
 • A. polidypsji.
 • B. hiperkalcemii.
 • C. hiponatremii.
 • D. moczówki prostej.
 • E. leczenia diuretykami.
Pytanie 10
Pacjent z podejrzeniem choroby refluksowej przełyku wymaga diagnostyki endoskopowej, jeżeli:
 • A. występują objawy zaburzenia połykania (dysfagia).
 • B. występują objawy bolesnego połykania (odynofagia).
 • C. jest w wieku powyżej 40 lat.
 • D. prawdziwe są odpowiedzi A i B.
 • E. prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.
Reklama