Pytanie 8
Następujący wynik badania serologicznego: HBs Ag (-) anty-HBc IgM (-) anty-HBc IgG (+) anty-HBs IgG (+) oznacza:
Reklama