Pytanie 7
Prawidłowe rozmieszczenie elektrod na kończynach w badaniu EKG jest następujące (do oznaczeń kolorów użyto następujących skrótów: B - czarna, R - czerwona, G - zielona, Y- żółta):
Reklama