Pytanie 6
Do parametrów uwzględnionych w karcie ryzyka SCORE nie należy:
Reklama