Pytanie 5
W badaniu spirometrycznym podstawowym otrzymano następujące wartości: FEV1=2,5l, FVC=4l. Na podstawie tego wyniku można rozpoznać:
Reklama