Pytanie 18
Wskaż objawy związane z pneumothorax:
1) przesunięte śródpiersie w przeciwną stronę;
2) nadmierny odgłos opukowy (odgłos bębenkowy);
3) bradykardia;
4) ściszenie lub brak szmerów oddechowych;
5) świsty;
6) sinica.
Prawidłowa odpowiedź to:
Reklama