Pytanie 16
Wskaż stwierdzenie fałszywe w odniesieniu do objawu Raynauda:
Reklama