Pytanie 14
Stosowanie azotanów u chorych z ostrym zespołem wieńcowym jest przeciwwskazane w przypadku:
Reklama