Pytanie 12
W której z wymienionych sytuacji u chorych z zespołem WPW jest wskazana niezwłoczna kardiowersja elektryczna migotania przedsionków?
Reklama