Pytanie 11
Lekami stosowanymi do leczenia nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży są:
1) metyldopa;
4) dihydralazyna;
2) inhibitory konwertazy angiotensyny;
5) nitroprusydek sodowy.
3) antagoniści receptora dla angiotensyny;
Prawidłowa odpowiedź to:
Reklama